<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, August 3, 2009
Acquaintance Party ~ FIRST Night Life :))
6:03 PM
Date : August 1, 2009
Time : 4:30-9:00 pm
Venue : Huerto Restaurant

~ This is it! Acqu Party naaaaaaaaaaa! Masasalamin mo rito kung gaanong pagod at pera ang binuwis namin para lang maging NICE-LOOKING. LOL~

Half-day kami nitong araw na ito, may klase ng FCL at Filipino, pero pati ba naman ang ENGLISH?!? Watdaa! Naghintay daw si Maam Abcede, patay. Wala raw sumipot, tsk. Buti nga walang pasok sa Wednesday (August 5, 2009) kasi may Eng kami nun. pak. Sana, walang taasan ng kilay at tsk-tsk-an sa Sabado. T-T

anyhooooooo, back to the party. Muntanga ako pero okay lang, maganda pa rin naman ako :)) I wore a black Hoodie dress tapos black na stockings, a boots, yellow dangling earrings at turband. :))
-- masyado akong pacute sa outfit ko. :))

I arrived Huerto mga 5:00 ata yun. Masyado pa akong maaga non, HAHAHA~ and so is Donna. :)) kaya ang ginawa namin eh walang tawad na pikchuuran XD while waiting for Dominic, Gale, Aleder and the rest. :]

smugg. :))

at ayun, nagsidatingan na mga tao. Hanggang sa mapuno ang Huerto :)) at kami'y nagpipikchuran pa rin sa labas ng banyo, yeah I know, we're CAMWHORES. simply put. :)

the gang :))

ako.aleder.donna :))ako.dominic.gale XD

nagstart na ang program, nawiwili ako kay Ate/Kuya AJ. HAHAHAHA~ May naglalaro ng Hep Hep Hooray sa Stage, kasama dun sina Jam at Mavic, wew. Natalo din pero ayos lang. :)) tapos, yun na, sayawan na, bonggang hatawan. Sayang hindi ako nakasali, parang kwan kasi eh. HECTIC. LOL~ tapos showdown, go Ericka! Pwedeng pwede ka na! :)) Maya-maya naman eh, kainan na, kaming dalawa lang ni Nikki sa Table #1 kaya lumipat kami sa Table nina Donna, pano naman sobrang bored sa #1 mapanis na laway namin :))

tas nalipat kami ni Donna kina Gale, ayun pikchooooran ulit :)) habang nakain, may tumutugtog na banda tas mamaya, kumanta si Mavic, Tatooed in my Mind, sobrang cheer ng mga BSPH 1. WAHAHAHA~ :))

then, awarding. Infairness, nahakot halos lahat ng FIRST YEAR ang mga AWARDS. tsk. uwian na nga pero wala pa kaming balak umuwi :)) PARTY PEOPLE sa Dance Floor, woooo! We rule! GO FRESHMEN! :)) Inabot ako ng 11 sa Huerto kakaintay kay Kuya Tim, pero, ayos lang. No prob! :))

I HAD FUN. REALLY. :))


toodles! :))
for the pictures, click here.0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!