<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, May 28, 2009
JONAXXX SYNDROME
4:13 PM
ahahahaha, ATE JONAH dear, bida ka rito sa post ko :))

wala lang, just wanna say
THANK YOU!

for being a very good STORYMAKER. :))
sorry kung hindi na ako napapadalas sa CC ah, busy na ako eh

pero I'll keep tuned on your Stories' Blog :))

namimiss ko na si Lex at Summer,
sama mo si RicoGette, fansclub master ako,
tas si Jr at Jini and then Dae and Serene

huhuhuhu. I'll support your stories till the end! SWEAR :))
labyow!

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Thursday, May 21, 2009
the BOYSTOWN experience :))
1:34 PM
For the first time, I feel proud to be ROBILIEVER. :))

Akalain mo, makakasama kami sa last taping day ng BOYSTOWN.
GULONG! YEABBAH. :))

Words is not enough to show how happy I am by that time. May 18, 2009.

OMG! Ang kalog ng mga cast! Wala akong ma-say! NYAHAHAHAHA~
Kahit na body pains at sugat sa paa ang napala ko, wala akong pakels.
HAHAHAHA~

Maraming salamat sa mga nakasama ko, namely
Nanay Pb, Finsan, Tito Jhayr, Mitch, Irene, Milkie, Mitch's Cousin (nalimutan ko ang name eh), Christine and her Sister. :))

at kay...


ROBI ~ na walang ginawa kungdi maglokohan, salamat sa FLYING KISS! HAHAHAH~
JESSY ~ na super baet! Grabe, ang saya kausap.
ENCHONG ~ na nagpauso ng "hala ka Dino!"
CHRIS ~ na BF ng kapatid kong si Irene.
ATE INDAY ~ na kachikahan nila, tahimik ako eh, hahahaha! :))
KUYA EDWIN ~ na walang ginawa kungdi mapabadeng. HAHAHA~ gets?

yung iba, hindi ko kilala eh, pero andami naming nakalokohan. GEEZ! HAHAHA

ipa-FRAME ko kaya ito.. NAKS.
ANG GWAPOOOOOOO!~

2 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Thursday, May 7, 2009
TEXTING OFF. Ü
8:08 PM

hahay..

gonna be missing from RTC Globe for a while..

~ I'm going to mend my life by God knows how. I'm making the things that happened to me lately as a lesson to be considered and get serious with it. I'm really a cheerful person, dahil nga, whenever I'm texting, nalilimutan ko ang lungkot ko, I take time to have fun with my friends, joke around and so on.

~ Ngayon naman, I'm giving my life a break. No friends, no lovelife thingies. I'll spend time with my family naman and for myself to reflect on things. Pagbibigyan ko na rin muna ang sorrow ko, problema ito eh, hindi basta-basta matatakasan.

till then, I'll still be updating my blogs, don't worry.

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!