<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Saturday, January 17, 2009
I'm SICK.. T_T
4:59 PM
more like getting SICK. T-T
pagod na ako kakaayos nung mga gamit..
lilipat na kasi kami ehh..

tapos biglang naalala ko yung UPCAT.
parati nalang UPCAT,
si UPCAT, UPCAT, UPCAT. ang walang malay na UPCAT.
waaaaaaaaaaaaaaaaa!

I'm getting nervous naaaaa... T-T
I thought na it should be RELEASED
already because Third Week of January is almost over naaa... T-T

kaya ayon.. humingi ako ng money kay DAD.
pang-internet.. T-T
nangangatog ang buong katawan ko pagpunta ko sa net shop..

I firstly checked TEENTALK
dun ako kumuha ng energy...
pero may isang makulit na thread sa
School Spirit board..
its....UPCAT RESULTS 2009.

it's out na raw..
ayon.. nilamig ako...
feel ko magkaka-lagnat na akooo.. T-T
nahihilo na rin..
LAHAT NAAAA..

hindi ko tinaype yung name ko.. :))
hindi pa ako handa noh.. XD
tapos biglang..
I FELT LIKE CRYING T-T
dahil MABAGAL.. T-T

then naisip kong bisitahin yung prefered college ko
sa UP Site..
Nakalista dun yung mga pumasa sa Pharm..
and...my name is not listed.
i guess i failed. mmmmkay.

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Thursday, January 15, 2009
7:49 PM
mmmmkayy.. T-T
I'm on HIATUS MODE..
tambak ako ng mga projects (supposed to be)eh atsaka
name-mental block na akoooo T_T
hirap maghintay ng results sa UPCAT eh,
aminado naman akong bagsak akooo..
nakooooo... di ko kaya yoon..
and yeah..
This THESIS thingy sure takes lot of my time.. geez.
Ako pa ang in-charge sa lahat dahil yung mga
kagrupo ko, tinamad..
sila nalang magdagdag ng idea. xhoot..
Di ko pa rin sinisimulan yung Science namin..
pati yung X-stich ko.. IMPYERNO na.
We are moving out on Sunday (daw)
pero yun ang birthday ni Rossmerck eh, shoot.
kailangan ko tuloy isked sa Sabado mismo..
nakaka-asar naaaaa...
As for my tuition.. 'tek, la masyadong pag-asa..
I'm hella askin' God for His guidance naaaa..
Trahedya ang meron sa bahay eee..

and yes, just to let you know.
My Nokia 7373 is back!
FOR GOOD!
(i hope soooo.)
I'm STRESSED.
damnitnow.. :((

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Monday, January 12, 2009
USTET RESULTS
8:00 PM
What can I say HUH?


I PASSED but is on WAITING LIST.

I am not lucky enough noh, hahahaha :))

kahit na, pasado naman eh, kesa naman yung hindi..

Unibesidad ng Sto. Tomas iyan, aber.

and honestly, I don't feel like being Thomasian dahil natutulala ako

sa gastos. GAWD.

Please pray for my UP. It's my only HOPE and MY DREAM COLLEGE. T-T

It will be out anytime soon, waaaaaaaaaaaaah!

Nangangatog na buong pagkatao ko. T-T


0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Saturday, January 3, 2009
WELCOME 2009!
7:15 PM
Wow! It's GOODBYE na talaga sa 2008 ano? HMMM, OK. I AM EFFIN' LATE. >.< Whatever, GEEZ, yan ang ayoko eh, nauubusan ako ng words kapag ako'y LATE. amp.. BAD LUCK.. hahaha.. Anyway, Thank you 2008 for the memories, I'll never forget ALL OF THEM..

and the ALL OF THEM is the following... :

~PRENS POREBER. GEEZ. :)) I LAB YOU GUYS!
~Gladys Fortin Cabugon, ISA KA NA DON! :))
~Nucleus People! Let's see.. Halos laman na kayong lahat ng mga archives ko from APRIL-MAY.
~WISTICE! We are the Champions! LABYOOOO GUYSSS!
~CANDYMAG.COM coz' they f*ckin' rocked my world! :))
~BLOGGER, care to explain?
~SMASA, waaaaa, aalis na ako sa Mary's soon, huhu... T-T
~UP anak ng ------ alam niyo na.. :))
~KINSE. ano pa?
~16th BDAY ko.. :))
~NEW YEAR's and X'MAS reunions
~Swimming sa Laguna at Cavite
~Swimming sa Pacific Regency, sama mo na Sauna..
~TEENTALK, baby! :))
~SEAN AND RAINE.. my CUTEST pamangkins..

ayan lang ata?

hahaha, pagpasensyahan na ang utak kong bulok dahil puro LATE ang nagfla-flash sa kukote ko.. That's BAAAAADDD.. T_T


0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!