<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, February 19, 2009
After 3 years...
8:33 PM
I GOT THE CHANCE TO VISIT MAXIMO NA! :))


kung di niyo pa alam, read my introduksyon

<---------------------- right there... :))

Maximo Estrella Elementary School is the NAME! XD

and I got to visit it KANINA.

WOW, sobrang miss ko na ang Carmona.

Dami kong nakitang pagbabagooo..

It only makes me want to come back to Maximo eeee.. T-T

first thing first..

is the KULAY. ahahaha

it's actually the color of our house dati..

it became GREEN and somebody is living there naa..

Then, on the corner of P.Domingo and H. Santos,

the place where we use to tambay while waiting for

KULOT XD

it became a sari-sari store naaaaaa. :))

and the abandoned house just before the

new built sari-sari store,

it... IDK.

ahahahaha, i forgot what happened to it,

maybe I didn't see it eh..

sana naman maayos na, katakot, parang may mumu.

Then I notice a new store again on the

corner of J.Magsaysay and H.Santos.

the store is entitled

"----&BAHAM store"

ahahahaha.. Go Abraham Lopez! :))

Sori naman kung nakalimutan ko yung

pangalan ng kapatid mooo.. :)

and yeah..

MAXIMO. :))

IT HAS STUDENT GOVERNMENT NAAAAA..

Awww, how I wish meron din nung time namen

T-T

Siguro to the next level na ang excitement non..

HAIIIIII.

Sana, pumayag yung bagong principal

sa request namen,

I want to tour around Maximo kasi eh..

I'll show my Mary's Classmates

what my Alma Mater in Elem was. hahaha

YABANG :))


0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Tuesday, February 17, 2009
LOAAAAAAAAAAAAADING. >.<
9:15 PM

LOADING pa lang ako sa nakita kong LITRATO sa itaas. >.<

RAYALYN! kasama si CHRIS TIU?!

langyaaaaaaaaaaaa... haba ng hair mo 'day!
stolen to' galing Friendster mo, ahahaha.. :))

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


BROKE.
8:37 PM
i dunno how to say this but.....MY H.AID WENT SIRA!!!

grrrrr. imagine mo nga naman ang gastos non.

halos matunaw pa ang mga teacher ko kakatitig ko
sa kanila dahil sa walang katapusang
LIPREAD. letche. :p

I don't even understand what I was saying..
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Hindi pedeng hindi ako makarinig ng maayos..
SUSGINOO.

madadamay ang grade koooooooooo T_T


ni hindi ko nga malaman kung paano
nasira yung bestfriend ko eh.. huhuhu
desperada pa naman akong nakiusap sa
guard nung Remedios para lang
payagan akong umakyat sa
EPHPHATAP~ whatever


di ko alam yung spelling.
hayup na pangalan, pustahan tayong
wala sa dictionary yun.


PERO EH.
SARADO na! AWWWWW.


guess Half Day ako bukass..
kailangan kong malaman ang
deperensya ni bestfriend eh.. huhuhu.. T-T

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Sunday, February 15, 2009
SORRY to the HIGHEST LEVEL.
7:54 PM
uhm.

SORRY dahil..

di ako nag-update
di ako nagtype ng journal
di ako gumawa ng bagong post
di ako nag-update ng blog ko
di ako sumipot man lang dito
di ako nagtap sa keyboard kahit isang letter para dito
di ako bumisita dito
di ako nag-update ng myflashfetish
di ako sumipot kahit isang balat ko man lang
di ako nag-galaw ng kung anu ano dito sa site
di ako.................. >.<

ok. SORI NA BLOG! IMY SO MUCH NA. T_T

at ito ang mga dahilan ko..

ako'y palipat-lipat ng bahay. TRUE
ako'y walang pera
ako'y walang sapat na ORAS.T-T
ako'y busy sa mga proyektong walng mararating
ako'y inip na sa ermats ko
ako'y graduating na
ako'y puro praktis ng Alma maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaterrrr :)
ako'y bagong kasapi ng RTC.

ako'y busy sa paaralan
ako'y nag-aaral..

sori na ah. i'll make up for it this BIG MESS. sori na ulit for the nth time, hahaha.. :))

LAB YOO BERI MATS :)

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!