<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Thursday, September 17, 2009
`a collection of mistakes is called EXPERIENCE
10:42 PM
~ Ako ay LAPIS, ang Lapis ay AKO :))

* pencils undergo painful sharpening to be able to become a better pencil
` similarly, we experience pain in life but this is what makes us a better person.


-- I SO DAMN AGREE! :] hindi ka magiging kung sino ka ngayon kundi dahil sa mga experiences mo from the past. Past molds our future and so is our present. Broken Family ka man, namatayan ka, wasak lovelife, walang friends, nuknukan ng tukso, kahit san ka man dian, dapat may natutunan ka, kasi, kung wala, ano pa silbi nung pangyayari na yun para maganap sa buhay mo? Lahat ng bagay, may purpose. Lahat ng bagay may hatid na aral :)) so, ang masasabi ko lang, REFLECT Ü.

* pencils can make many great things if it is held by someone's hand
` similarly, we can make great things if we allow God to hold us.


-- two words, HAVE FAITH. :)) sinalo mo man lahat ng kamalian at kamalasan sa mundo, if you confide to Him, gagaan at gagaan yan. If we believe in ourselves and unto God, we can make really great, great things. :) diba, diba?

* pencils had the ability to correct any mistakes it made.
~ us too, we had the power to straighten out every mistake that we did.


-- totoo naman diba? sa bawat pagkakamali, nasa atin na iyon kung pano natin itatama :)) ang importante pa rin, you learn something from it.

**----------------------------------------------------------------------------------------**

kakatapos lang ng Recollection namin! woooo! :)) I'm blessed na, birthday ko na nga bukas tas, linis na kasalanan ko, how great is that :)) makakapagsimula ako ng maayos sa pagiging sebentin ko :p

although, hindi ganon kaganda like what I expected, atleast nag-enjoy ako. nakapag-reflect ako sa mga bagay na ginawa ko sa buong pagiging 16 ko :)) kahit na, buraot na buraot ako sa bus dahil hindi ko katabi ang dapat kong katabi, sa activity naman, andyan sila :p okay na sa akin yung ganon, I'm easy to please naman but I curse pa rin. :p so, BEWARE.

i admit, hindi ko naman gaano narinig yung mga sinasabi nung pastor sa harap, lalo na nung nasa crucial moment na kami, yung mismong iyakan ba? i just recalled every painful things na nangyari sa buhay ko at yun ang nagpaiyak sa akin, sakit na ng mata ko dun, tumatahol pa ang tummy ko :]]

eto realiziation ko.. :))

~ hindi lahat ng bagay na gusto mo, makukuha mo :]]
~ pangit ang self-pity, dapat maging positive ka sa pagtingin sa buhay mo
~ sabihin ko mang wala akong kaibigan, pero kung mas titignan ang ibang tao na wala naman talagang friend, yun ang mas malupit.
~ learn to love everything about yourself, dahil kahit anong mangyari, ikaw parin kung sino ikaw sa loob. you are what you are inside.
~ kung feeling ko eh, sinalo ko na lahat ng kamalasan sa mundo, bakit yung ibang mas malala pa kumpara sa paghihirap ko eh nagagawa pa nilang maging optimistic, ako pa kaya?

**---------------------------------------------------------------------------------------**

You can never change a bad beginning but you can now make everything to have a successful ending.

No one manufactures a lock without a key, as to God didn't make any problems without solutions.

If everything gets tough, just P.U.S.H. Pray until something happens :))
` toodles!
HAPPY BIRTHDAY to me :))


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!