<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4341231147608343189\x26blogName\x3dMUNDO+ng+AKING+KABALIWAN\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://miltotskiness.blogspot.com/\x26vt\x3d-5570040626805135445', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Monday, April 27, 2009
It's a mess. :))
4:30 PM
Wahahahahaha :))

howdy sa aking mga fans riyan. [wala nga akong mabilang eh] LOL~

Serry nemen kung hindi ko maxado updated itong BLOG ko ah.. :))
bigyan niyo ako ng Computer and an Internet Connection and be done with it :))

wahahahaha, surely, when I got Computer na, I'll renovate this page for sure xD

and i really had so may thingies lined up in my mind when I had computer na :))
and they are :

1. Renovate RTC Blog for a change :))

2. I 'll also make my Blog a little bit CHILDISH. labbbit :))

3. Do some Photoshop Thingies :)) I miss it Über bad XD

4. Make a ANINGs Collage :] i labb this family.

5. Reconstruct the RTC blog for the planned Face of The Week, sana matuloy yun :[

6. I'll search some Robi Updates for the RTC Blog

7. READ, READ, READ and READ Teentalk's Creative Corner :))

8. Go online with my Multiply and keep it updated :))

9. Help my Mom by doing business yata, hahaha :))

10. Barangin ang Blog ni Milca :p

yun lang, matutupad yan, lalo na yung nasa huli

hahahaha`NOTICE :

GLADYS FORTIN CABUGON

~WHERE ARE YOU NAAAAAAAA?!? BEFORE I FORGOT! HAPPY 1st YEAR OF FRIENDSHIP! LABYOW! :)) April tayo eh, nalimutan ko ang date. wahahaha.
`that's all, Folks. :))

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Monday, April 13, 2009
TIMANG NATION
8:39 PM

--*Naranasan mo na bang makitang kinain ng piranha ang utak mo?
ARUUUUY~ diba?

--*O di kaya pakainin ka ng 3 siling labuyo ng walang ibibigay na H2O?
or baka ma-ALIENATED ka sa pinagagawa at sinasabi mong kalokohan?

PWES, AKO OO! :)) XD

kelan pa?

APRIL FOOLS DAY! :))

lemme introduce my dearest and scariest TIMANG sister. :))

MILCA ARELI "MILLANG" BLANCO y DELA CRUZ Ü
~ kaway ka kapatid! dali!tae, na-shutter shades ang drama mo.
talagang whorer than a whore. LOL~

badeng! kahit QUIT ka na sa RTC,
tae, wag mong burahin yung number ko,
pasasabugin ko yung 127IQ utak mo >.<

sige lang sa paglaklak ng milyong gallon ng tubig,
kayanin mo yan!
PHILIPPINE TEAM ka nang bruha ka. :))

yieee~
ENCHONG daw?

owsssss..
pinagpalit ang Edward Cullen?
nakew, idol kita. hahaha! :))WARNING : this post has nothing to do with the urge that makes you want
to see your brain being eaten by a stupid piranha nor the feeling that
pushes you to try eating 3 siling labuyo. :))

in short.
I am not reliable for your mental retardation,
si MILLANG may sala nun. wahahahaha!~

*AMEN.

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


Tuesday, April 7, 2009
CAVITE T_T
2:04 PM
Before I knew, CAVITE na kami nakatira T-T

Sa super LAYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ naasar na tuloy ako kina mama at father dear. BUSET >.<

MALAYO na ako kay daph, kay chunina, ruannefu, kimiloops. TSSSS.

at ang nilipatan namin eh, compound. di naman yung pang-iskwater. OKAY~ lang kung di ka maarte. :)) kaso, WALANG SIGNAL. buset talaga. T-T

pero akalain mo nakasama ako sa ATC :)) bonding kami ng mga anings dahil super lapit lang. :))

I'm NEAR Krissyang and Janine. :)) at least may kasama ako.

YUN LANG.


BTW, officer na ako ng RTC :))

BLOGGER ang drama ko kahit wala naman akong computer LOL~

visit our blog :))
andun sa LINKS ko.


`toodles! :))

0 -Bilang ng mga nagpa-sek.ap
-EKS.OH.EKS.OH-
Post's Link


candy blog awards
nominado ako :))


introduksyon
alamin mo muna


KILALA MO 'KO?
wag mo akong tularan :]]


PANGARAP KO
NA HINDI PA NATUTUPAD


HINDI MO NABASA?
balikan mo muna


ARSIB
noong


INGAY
basagin ko nalang eardrums mo

DOODLES
na mensahe


DAAN PATUNGO
sa pahina nina


Promote ko
sila, hihihihi


salamat
sa tulong!